MGTMGPVLWILSTLTVTCLANMSPQGLNPAHNDQVCSTWGNFHFKTFDGDIFQFPGTCNY         SS
VFASHCKTTYEDFNIQIRRTPSEERATITYVTMKIEGLVIELEKGQVLVGGERVTLPYTQ         VWD
FGVHIEINSIYVKVSAKLGLVLLWNEDDALSLDLQPKYFNSTCGLCGNMNRVKQDLFKVN
GIELSPLQFGNLQKLDGPTEQCNDVTPSPPKNCSDLVEACSRMLSNPAFADCELRMPLEP
YVQSCVLDLCNCQNSSDVTCLCDTLAEYSRQCAHAGGKPKNWRSHQICQRSCPMNMTYEE
CGSPCADTCSNSDRKTTCADHCIDGCFCPPGTVFDDMNNRGCVPLSECSCTYNNKNYAVG
ESYSTNCRNCTCVGGQWSCQALPCPGYCSLQGGSHIFTYDGSHYNFHGDCSYVFTKDCVG         VWD
NTFTVLAELHTCGVTDTETCLKSITLSMDKGQTVVTVKSSGTVLINGIYAQIPMTTENIT
VFQASTFYLIIQSFSGLQIQVQLTPVMQLYVTLESEYQGNTCGLCGDFNNVRTDDFRSLS
GAMEGTAAAFANTWKSQADCDNIKDSYNNPCSLSVENEKYAQHWCSMLTDANGPFAPCHA
VVNPTLYEKNCMYDSCNYEKSEDSVCAAMSFYVHACAVEGISLNGWRTTVCGNYTKNCPK
NTTYQYSISSCQPTCRSLSEPDPTCSVSFPPVDGCGCPNGTYLDESGSCVPDHNCPCYYK
GTPMPAGEVIYDNGAMCTCQSGRLQCVGKTLSPAECPENMVYFDCANASMGARGAECQKT         VWD
CHTLDMDCNFELQLSEGGFDVIERDIGSEVPYQIRQMGIYLVIEAKNGLILIWDKKTSIM
IKLSPEFQGNVCGLCGNYDGSVYNELTTRSQSVVVNVQEFGNSWKESPTCPDAQPLRHPC
VANPYRQSWAQKHCSVIISSVFAKCQSKVDPTTFYEACVHDSCACDSGGDCECFCTAVAA
YAAACNDAGICIAWRTPEICPLFCDYYNPDGECEWHYKPCGAPCMKTCRNPSGNCKNQLP
GLEGCYPKCPKDRPFFDEDVMKCVAQANCGCYDDDGKRYSIGNMVPSVKNCESCVYYRQL
HLVHLIFLNFTACYCYYGNMKYNYGDVIYNTTDGIGGCITATCSTNGTINRSVYPCVPST
VAPSTTFFFNATTSPAVNLSTTE
 
PVSVTSVSCLEEVCKWSTWYDATCPKYGENDGDFETF
EKIRETGHTVCKVPSDVECRAQKFPKIPVRDLGQIIQCNKSVGLVCRNKDQFSQLCFNYE         CysD
IRILCCSYVPCGQSSISPTPGASTYSQPSSMTSSFAKTLSTTASHSSKTSTVKSKTTSPK
TAGTSTTKSSIKTSTTPCKNQICTWTPWYDVHFPSIASSDGDFETFENIKAAGNSICQKP
ENIECRAERFPTKNITEIGQVVTCNVKNGLICKNQDQDWNFPLCYNYQVRVLCCSLEDCD
SSTTHVKMTTRSSEETSKFGKTTIFSTRNIITSKHVTDMESKTSTSHKETKSTTMPIKST         PTS
PQTPISVKTTRVPATSVEVTSTRSTTPVRKTTTGEAHSKSTTQFPKSTTKASHEQETSSQ
KPISTKTTRVSTASGEVTSHKATTVVKKSTTSSKSTTGFHKSTTEFSHKETSTPQKPISV
KTTTIPTTSVEVTSARSTTPLRKSTTGQVYSKPTTKSSHEEATTFQKSTSLKTTRVSTES
GEVSSTKATTPIKKSTSESTSKVLTFGVTSSETDCKPICDWSQWFDVSFPNEETNGDFET         CysD
YENIRNSGFSICEEPSDIQCRPADFPEIPIEDLQQNLQCNVSSGLTCYNDEQNGPFAFCF 
NYEIRIFCCSKCASTSFTASSPLYPTETVSVTPFSLTVSTSSEEIESSEATTNIAVSKST         PTS
STLASPIYTGSQKTTEESSQEEVTSTKKPVSIKITESAAATSKKITTPTKLSTTNPIISK
ISTASTQGLLLTTESEEEATSVKLISVKTTKVATLPMELISTKETTSSRLTTTQTTSSHT
PTTEYFNDEGKTSQKITTISMKTTTSNKVTTMSTTPVKKITTLATSVFYQPTTESYEKET
TSQKLTSLKTTKESTASGEVTSRRSTTGA
VASSKSTTGFHKSTTESSHEEETTSQKPTSLKTTRVSTASGEVTSNKATTPLKKSTTE
VASSKSTTGFHKSTTESSHEEETTSQKPTSLKTTRVSTASGEVTSNKATTPLKKSTTE
VASSKSTTGFHKSTTESSHEEQTTSQKPTTVKTTRMSTASGETTSTRATTPLKKSTTG
VATSKSTTGFHKSTTESSHEEETTSQKPTSLKTTRVSTASGEVTSNKATTPLKKSTTE
MATSKSTTD
 
TSQKPTTLKTTRMSTASGETTSTKATTPLKKSTTG
EATSKSTTGFHKSTTESSHEEQTTSQKPTTLKTTRVSTASGEVTSNKATTPLKKSTTE
MASSKSTTGFHKSTTESSHEEQTTSQKPTTVKTTRMSTASGETTSTRATTPLKKSTTG
AATSKSTTGFHKSTTESSHEEETTSQKPTSLKTTRVSTASGEITSNKATTPLKKSTTE
MASSKSTTGFHKSTTESSHEEQTTSQKPTTLKTTRVSTASGETTSNKATTPLKKSTTE
VASSKSTTGFHKSTTESSHEEQTTSQKPTTVKTTRMSTASGETTSNRTTTILKKSTTG
AATSKSTTGFHKSTTESSHEEGTTSQKPTSLKTTRVTTASGEITSSKATTPLTKSTTE
VLLLNQQQ
 
KSTTG
AATSKSTTGFHKSTTESSHEEETTSQKPTSLKTTRVSTASGEVTSNKATTPLKKSTTE
VASSKSTTGFHKSTTESSHEEQTTSQKPTTVKTTRMSTASGETTSTRATTPLKKSTTG
EATSKSTTGFHKSTPESSHEEETTSQKLTSLKTTRVSTASGEVTSNKATTPLKKSTTE
VASSKSTTGFHKSTTESSHEEQITSQKPTTVKTTRMFTASGEITSTRTTTILKKSTTG
AITSKSTTGFHKSTTESSHEEGTTSQKPTSLKTTRVTTASGEITSSKATTPLTKSTG
SASSKSTTGFHKSSPKSSHEEETTSQKSTTLKTTRVSTASGEKTSTTSLKKSTAE
VTSLKSTTGFHKSTTEFSHEEETTSQKPSSLKTTRVSTASGEVTSNKATTPLKKSTTE
MASSKSTTGFHKSTTESSHEEQTTSQKXTTVKTTRMSTASGETTSTRATTPLKKSTTG
AASSKSTTGFHKSTTESSHEEETTSQKPTTLKTTRVSTASGEKTSTTSLKKSTTE
VTSLKSTTGFHKSTTEFSHEEKTTSQMPSSLKTTRVSTASGEVTSTKATTPLKKTTTG
AASSKSTTGFHKSTTESSHEEKTTSQKPATLKTTWVSTAYGENTSRKETTPLKKSTTE
TASSKSTTHFYESTTKFLHEESTSQKPTSQKTSKVTSPSSEVTFTKSTTPTKTSTTGQTLP
KSTAQSTTEPFSVKTTKMFTSSNDVASSKTTAGIKESTTHFDKSTTTFLHGETTSEKPSST
TKESTVSTKFYTISAKDTATYSKTSTITPTTKQSSTGYLKSTVTSTSKENSSGLPTKTTKS
IPSSTAEKVSTSGGFESFKTSPKTTAEKTFFTTKCMCNVNGVLVSPG
 
QILYNTTDNGGWCFYARCNDSCQVERYSKECYS
STTPTIASSTKTAKTVTASTVTATSKKTSSTTMNEKSTKTSYTQTSTPASSTGSYECGAL
MPPRKINETWMIDSCTKATCTGGNNIAITKTQCPLIKDVVCANRMPPKNVYDESGCCYQK
QCECICGGWGTSHYITFDGTYYDFTGQCTYVLVQQITPRFDHFRVYIDNFSCLPEDPTCV         VWD
KSLRIMYNKDNILLTSQEVKGQPVGKVYFNDERVYPTLSRNGIQISYTGIFLIVEIPELG
AYISFNVLSFTIKLPMDKFSNNTEGHCGKCSNNRNDDCILPNGQLAPSCTQMAGQWGAPS
QNSSTSCSASSTSAPSTTRPTIPSSTRASSYFSTLRSTLPQTSSSRIPSTELSHLSSTYS
STSLLSSTYTSTSILPSTYSSTMRPTEKPCNPPDLCRIIISSVFESCHNIVPPEPFYQSC
VSDGCNNPEGSLLCSSLQTYAMFCSLEGICVDWRNSTNGTCAKNCSSDMVYKACGSPVEP
TCNSKNDQMSDSENDNLGYVEGCFCPEGTTRFSSTSNKCVSRCGCTGPDGMPREAGDTWD
SNCQTCICDNATMTVMCAPKSCMEPTPAVCTEEGSMSVSVTDPENPCCQTTECRCNISLC
TVDQETCELGYDLVTEIIDGKCCPVQRCVPKTVCVYNNTEYQPGEKMSHPGDNCTNYECV
MTKGNLMPLASKISCPKINIDDCQSGTIKTDASGCCLTCIQKPNNCQIKETKNIILEDGC         CK
TSISPVVMSYCQGGCDSYSMYSQKTRTMQKTCTCCQESETENVTITLKCPTGELKQYSYI
NAKSCGCHKTRCMENHSQDHKSDENSEEDNALESKESEENNKGKNKKYVTGKSDKMESKE
STSGKDNTNKNKKYVPGKLDRMESKESTSGENEADKNKIHVNRKPNNSNSTEHSLESESN
ENSKDISDKGKPIIKDVNIKPTKMSIPISIALGMNIKNDANKNKINVTGKPDSMESKESA
SGENDASKNKINVTGKPDSMESKESASGENDASKNKINVTGKPDSMESKESASGENGKSH
ENSKDMNEKGIPIIKDVNIKPTKMSIPVSIALGVNINKVPQTTQKTVNSTKMSKPEATPI
EMKTKTVPQTTQKAMKTTKDTNHDGKKTQKP