MASKCTTNLRDHLVHALERSQTVEQRPSPYATPSLGNVKQQHLQQQQVAFCHSGATGNRR
TLPDFFATTLRPIQSKQAEGVVDWLTQATSSAAGTNERLELSVWSIPSLLIFDPEVDLGP
DNQDLFDEQTGMGGSFLSDEEEEYDNGDKPWVTARRITAAVQRGQPTHVPCFAHVLNLVV
QYFLKSYPGLGVMLEKAHRKRSKGPGEMYKRQEMREAGCHCMAKKQTMELQTPRIWVWLA
LTLSFSSAYDIIPGRPVDHTKSICSSWGNFHYKTFDGVIYQFPGTCNYNLASHCGDSYHE VWD
FSVHIQRAIEDGDPVIHQIFMQIKDVTIELKRDAAKVNGQIFVTPYFNYGVFINKKDGYT
KVHTKIGLTLTWNQEDSVMLEVDSKYQNKMCGLCGDYNGTPVSNEFYLNDMPLNPIQFGN
MQNINDPTITCTNVDESQQMNVSSCGQYISLNNGGTHNIVAEMTPCNAYSRETCLKNIQF
YTDDNENRCEYDTCSCSHSEACMCATLSTYARACAAKGIILWDWKKGICDKEIPSCPDSQ
IYLYNITTCQPTCRSLALEEKECDSEFTPIDGCGCPDGMYLNEKDGCVPKSQCSCYHQGM
YLRPNEVFYKMDERCSCHEGKLNCDSFINDTCSNGKVFLDCKKEKRSHMSRHRSCRTLNI
GPMGTGCISGCVCPDGLLDDGHGGCVVESSCPCSYNNKVFAHGSRLIEECKSCTCESGLW
SCIQTPCYGTCTIYGSGHYITFDKKFYDFDGSCEFVVAQNTELKLTNSHMEKKFGEFETE VWD
VGYKVREVGLYLAIRTSSDISLIWDKKTSLLIRLPSSYQGKVCGLCGNYDDNANNDFLTS
QSIQASNAMPFGNSWKRSNDCPDANSIPQPCLAAPHRRSWAEKKCDIITNNVFARCHSKV
DPKPFYDACVNDVCSCDTGGDCECFCTAVAAYAQLCAKADVCIHWRTPEICPIFCDYYNT
NENECMWHYFACGPEDRSIHHITKYCHSPSVTHLEGCYPTCPTERPYYDEINKSCVSHCS
CIINNITYSIGQQIPNPEPCQICECGTDLNKHCTTDPA
 
CCIMSTTAQPIPTNTIISTYTLPDLCVQSKCQNGSIITTATLCSTTTE                      CPTS
 
TTATTSPS
 
QEISTSDSSERARDGKCYSHVCDSKCNKVRTESPCPICYCHHEGRRYLPG
 
HEISRIDSRERDGKCYSHVCDSACNKIKTEISCRIITPRTTPLTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
KMYLLQQMQERQFNSTILLKLYRKMLFSATNIDKDKQLNTDLLLAGQEITTSESRERTRDG
RCISRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YEISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEISCRIITPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
KMYLLQQMQERQLNSTFLLKLYRKMLFSASNIDKDKQLNRDLLLAGQEITTSESRERTRDG
RCISRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YEISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEISCRVITPSTTPLTTTSVTTTPVTTPSTCSC
HHEGKEYLPG
 
QEISTSDSRERTRDGRCFSRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YQISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEIPCRIITPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPD
 
KEIPSCPDSQIYLYNITTCQPTCRSLALEEKECDSEFTPIDGCGCPDGMYLNEKDGCVPK
SQCSCYHQGMYLRPNEVFYKMDERWY
 
HMREWVVMHTTPCYGTCTIYGSGHYITFDKKFYDFDGSCEFVVAQ
 
AKKFQQVTAEKEQEMEDASAVYVTAIVIN
 
ACNKITTEIPCRIITPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
QEITTSESRERTRDGRCISRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
QEITTSESRERTRDGRCISRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
QEITTSESRERTRDGRCISRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YEISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEISCSIITPSTTPLTTTSVTTTPVTTPSTCS
CHHEGKEYLP