MELQTPRIWVWLALTLSSSSAYDIIPGRPVDHTKSICSSWGNFHYKTFDGVIYQFPGTCN SS
YNLASHCGDSYHEFSVHIQRAIEDGDPVIHQIFMQIKDVTIELKRDAAKVNGQIFVTPYF VWD
NYGVFINKKDGYTKVHTKIGLTLTWNQEDSVMLEVDSKYQNKMCGLCGDYNGAPVSNEFY
LNDMPLNPIQFGNMQNINDPTITCTNVDESQQMNVSSCGQYYSVCKSYLTQNAFSACQDL
LDVSDYVMACMLDVCSCSSADVSCLCSTLTEYSRQCTHAGGIPQNWRTDDLCPKQCPGNM
VYKESGSPCISSCSHHEVSGLCEEHNIDGCFCPDGTVWDDHNNAGCISISECHCKYQEKF
YAPGSKILNDCEECSCNAGKWTCTHGICPKVCSIEGGAHFKTFDGKPYKFHGNCYYLLSK VWD
ARSFSVIQPTESNIFVKTKFGLQMQIYLLPLMQLYITMDNTDKNTFEGLCGNFNYKEGDD
FITSAGIEESTASAFANTWKIQPTCQDSVEVLIDPCSFSMETKIYAEKWCSMLRDSESPF
WKCHFAVDPSEYFKRCEYDTCSCSHSEACMCATLSSYARACAAKGIILWDWKKGICDKEI
PSCPDSQIYLYNITTCQPTCRSLALEEKECDSEFTPIDGCGCPDGMYLNEKDSCVPKSQC
SCYHQGMYLRPNEVFYRMDERCTCESGLWSCIQTPCYGTCTIYGSGHYITFDKKFYDFDG
SCEFVVAQNTELKLTNSHMEKKFGEFETEVGYKVREVGLYLAIRTSSDISLIWDKKTSLL
IRLPSSYQGKVCGLCGNYDDNANNDFLTSQSIQASNAMPFGNSWKRSNDCPDANSIPQPC
LAAPHRRSWAEKKCDIITNNVFARCHSKVDPKPFYDACVNDVCSCDTGGDCECFCTAVAA
YAQLCAKADVCIHWRTPEICPIFCDYYNTNENECMWHYFACGPEDRSIHHITKYCHSPSV
THLEGCYPTCPTERPYYDEINKSCVSHCSCIINNITYSIGQQIPNPEPCQIWVYMHCIFC
KMLQTREGKSKGGHTRGDPTMFRTTISRTKHRKIRHTPFRAESAG
 
QEISTSDSSERARDGKCYSHVCDSKCNKVRTESPCPICYCHHEGRRYLPG                    CPTS
 
HEISRIDSRERDGKCYSHVCDSACNKIKTEISCRIITPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
QEITTSESRERTRDGRCISRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YEISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEIPCRIITPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
KMYLLQQMQERQRNSTFLLKLYRKMLFSATNIDKDKQLNRDLLLAGQEITTSNSRERTRD
GRCISRVCDSNCNKVKTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
QEITTSESRERTRDGRCISRVCDSNCNKVKTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YEISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEIPCRIITPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
EMYLFQQVQERQRNSTFLLKLYRKMLFSATNIDKDKQLNRDLLLAGQEITTSESRERTRD
GRCISRVCDSNCNK
 
AKKLQQVRAEKEQEMEDASAVYVTALYKVKTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YEISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEIPCRIITPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
KMYLFQQVQERQRNSTFLLKLYRKMLFSATNIDKDKQLNRDLLLAGQEITTSKSRERTRD
GRCISRVCDSNCNK
 
VQERQRNSTFLLKLYRKMLFSATNIDKDKQLNRDLLLAGQEITTSDSSERARNGKCYSHS
CDSQCNK
 
ASNRTEQLNRELLLAGHEISRIHSRERDGKCYSHVCDSTCKKIRTETPCTVTTPSTTTPT
CYCHHEGKEYLPG
 
QEITTSDSSERARNGKCYSHSCDSQCNKIRSETICPVCHCEHEGRRFSPG
 
QEITTSESRERTRDGRCISRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YEISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEIPCRIITPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
KMYLLQQMQERQRNSTFLLQLYRKMLFSASNIDKDKQLNRDLLLAGQEITTSESRERTR
DGRCISRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YEISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEIPCRIITPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
QEITTSESRERTRDGRCISRVCDSNCNKVKTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
QEISTSDSRERTRDGRCFSRVCDSNCNKVRTETSCTVCHCEHEGRRYLSG
 
YEISRIDSRERHGKCYSHVCDSACNKITTEIPCRIFTPSTTPVTTPSTCSCHHEGKEYLPG
 
QKIIRSESRERDGKCYLYVCDSTCKTIKTKTPCETTQS
 
EEITRNKILGKCYKVVCDGNCGEIPATEFPCESTTTPTTPTTPTETTTKTTTPSSTTIST
ISTTTPCV
 
PHTSWQIFKCTKAVCNGNGELQIVQKSCTPPPEINCANKMKP
IAVPDDDSCCWHWECPCVCSGWGDSHYLTFDGTYYSYQGRCTYVLVEEIVKTIDNFGIYL VWD
DNSDCGHKTGITCPRKLTVRHKTQEILISPKTSTPSNLETHVNGNLVLLPYTKYGVSIYQ
SGVYLVVEIPELQTNVTYNGLTFSIMMPYGKFYKNTHGQCGTCTNNQADDLMMANGKVTT
SAVAMADSFMVHNPDKPRCNSIPPVHHNTCKSAVCDLIMGPPTDTMAMKNDRRVVEGCFC
AKGSMPFSMKIDTCVSECGCVGPDNIPRKYGESFEFNCETCMCLEGGNGITCQKQQCHHV
RNEECTREGFYKVTQVSATNKCCEETVCRCDPSRCSNTLPKCGPGFELKGSMKEGHCCPT
YVCEPKPVCVRGNAEYLGFKVKKNSPSDCCGTCQQTNCVVKYDGSYRLMNNGDVLPSMND
NCTMYKCSLINDQFVTTVTQMSCPSLNEEDCIQKKDSCKVQAFDDYLSYQGCRSVSRIKM
SRCEGACGKVSRYSAVEHTMSHTCSCCQEVQTTRSKVKLQCPDGTLLDHEYIDVLECKCA
GTKCPDRNV