CG14120-PA, Family:ambiguous, 1371aa, SS:24-25, TM:0, Pfam:Endonuclease_NS(163-406,717-957,1108-1351)

 

MWSNRCSIFILALLVASGAVKVSGRLPRILPESLAEGDEGVTVRGDCEFKVNGDLNDPAP
LFSRHNSYEIIVPDPTDTVRLVNGELLDMFCPGVGFAAPFVNRWQVTATCLQNKYFLVDD
LIYPFANFSCTAWPIFTALRSGKDCNGGTDLVQVGFEVEDGGFLQSYELCHDAEAEATRY Endonuclease_NS
VHHVLYPSSYDYQHGVARPNFLELDFYGGRDVNTKYTQVQQNITISNILGLDASPYFNFS
DDRILSRGHMIAKTDQIFGAAQHTTFLFINVAPQWQTFNGGNWEKVETSVRKFVADRNLT
TDCYTGTWGVSTLPDVDGIERELYLDFDENNNGLIPVPKIYFRVVIDRVTREGIVLIGIN
NPYLTLEQIQKDYILCQDIGHQLSWLTWYKEDLHEGYSYACSVEDFIEVVKDLPLEDLHT
NGILGLDDVTTVEPSTTESSTTTEEPSSTTSTEIPSTTDTTPSSTSVSSTTEEPSSSTAS PTS
PTTELPTSTVISTTEPPTSTVTSTTKPPTSTVASTTEQPTSTVTSTTEPPTSTVTPTTEP
PTSTVTSTTEPSSSTTLEPTSTTSSSTTSQPTLSTEESTSTSPTSTSTSSPPVTTANPIA
NPCRFSTNGDLKDPAPLLTPQGALSWLLPDESGLYTVEEGSSIDLHCTGALVSPFNRYTA
LSARCVGDQLYEAEGQLVNIRGFVCQSWPTYAAVRSGQSCAGGTDVVHIGFDVAAGFLSH Endonuclease_NS
VELCYDQQEQISRYARYELTPANVAYQKGVAQPGYLRGDFYSGEDVNVLYDQSHQLDAFS
TALGLDASQYFDSTKDLYLTRGQLAARLDFVHSSAQRATHFYVNAVPQWRSINIGNWLAV
ESSLKQFVADEALNVSVHAGSYDISTLPNSQGVQTPLYLNAETKQLPVAKILYRIVIDQE
SRKGVVLIVVNNPHITLTETLEDYVICEDVGAQIDWLDWDKANLQKGYSYACSVEDFIEV
VKDLPTDQLQTTGILGLTDQILDNEVCSFKVNGDLKDPAPLFVVRSELGHARYLEPNQEG
VVQLKHGEALEFHCINSFSGPFSGYTFVNSTCWQQQSILAMGSLYQLQDFVCTSWPTYTA
RRSGRPCNGGTDLLEVGFQLSSSSSDDFLQTYDVCHDELSEVTRYVHHVLYPGSDQYQRS Endonuclease_NS
VSRPSFIPGDFYGGKDVNTLYTQVQQNITVSEILGMDASPYFNTTGNVYLARGHLSAKTD
FVFGAAQKASFFFVNAAPQWQTFNGGNWERIEDSVRKFVADENITVDCYTGTWGVSTLPD
VNGIGRELYLDFDENNNGLIPVPKLYFRVIIDRESRNGIVLLGVNNPHATIEQIEEEYII
CQDIGAQLSWVSWTKEDLKKGYSYACTVEDFTAVVKDLPLQDLFVDGVLGV