MVGFVPNPRLVIVREPAICDACLNEGECVAPQRCQCVAGWMGQQCQLPDFDCGGECLHGG

RCVAQDLCECLEGYNGDHCDNAICVNDCLNGGRCVEPDVCLCQEGYSGSLCQDRDVNGEV

VPIVDVTSIASRDHESVCSTWGMHHYVTYDGKKFYYPGNCSYAMTYECSGTFRVTVVNNY      VWD

DCTPSCKRSVIIEVGPTHTVIMYPNSTATHNDKLIKMPKTVDNSIALERVGVYTVARLMS

GIQCNGGKIYSECGSSCPVTCESSHFDRECGNDVCVDGCHCPTGTMLDMTRDICVELRSC

PCMKAGEVFQHGDVIKQDCNNCTCNGGRWNCTDQQCPATCDVIGEDHYITFDGRQYQFAG      VWD

GCEYVLLQTKLGTQESFAVWVQNHGCGFYDEEECKKTISFKISGGGVYELMSNTRVVSNN

AVITLPHHDRTLNLKLERISSVFIRVSTPGFELTWDGNNRIYLKIQPNLMNKVEGLCGVY

NLNQGDDFTTPSGATTLDVAAFGNSWKTDVSCATNQVTTGVTVDACTLSSSYKTHAAVMC

AQMKLGAFEACNNLVDPSPYINMCQHDVCHCMHKFKADATSCKCGVFSAYAQTWFIHTVA

LDGRCVRVVSVVVGNGCATLLLGAVESHSVKIRCKNTMWECTERDCPAYCSAYGDPHYET      VWD(local)

FDKRRFEFHGDCTYVLTEDFCGDGVGSFRVTVENVPCSTGGVTCTKAVKVFSAKQGKFTM

NVEQLVRLVVGHLHQMRGVLIHVLKVVTALMFVMREWKKLIACDVRNDAITSIMGIVMKQ

WVAYVGVRVLWEKCCCTCEPVAVTTTAMTSSAPIVTSSAPIVTSSTPVVTSSTPIMTSSA      PTS

SIVTTTVMSKTSVTPYCDDAMGMESGTIDDQVIHASSYLPGKEPQYARVNHGGSWSPKEA

DTTPYLEVSFLQVTELTGITTQGGSDGSYVSEYMIEYATINEVTMFADSFGNPIVFQGNN

DDSTVHKNEFPHPINVKRIRIFPLLSNNGISLRIELHGCGRTIETTTKVVTTTTDPVSTV

TGGVSTVTGSVSTVGGVSTIVTETTEIVKETNPVFTTKETQTTGNCYYQYTSLTHPVIST

SIYVINTPCYIFNINIRH