ATGCTGACCA GCGACTGTGC AGCCACTCCT CGTTGGTGTG AGCTAGCAGG CACGCTTTGC
CTCAGCGCGT GTCTCTGGGA CGGAGGGGTG GCACGCAACG CTGCGGCCGG GCCTCGTGCC
GTGCATGCAG GGTGCCTGCA GCTCCAGGGG TGGCGAATCA GCGATCGTTC CTCTCCTCAG
GAGAAAGGCA GCGAGGTATG CGCTGGCAGA GGTACTCCTA CCTTGTTAGG AAACCTCTTC
CGAGAGGATT T
 
GCTGCTGT TAGCAGACAT AGTGCTCTTT
CTAACTGGAA AAGCTGCTTT GTCCTTGAGT TCTGCAAAGG TTGAGAGTCA TCGTCATTTT
AGCCCTGTTA ATAGACCTAT TCATTTTGAC AAAGGCTTAG ATATTTATCA GGCGTCACAC
AAACTGAATC CATACCGAGC AAACA
 
gtacaa
atctctgtat tatcccattc attttttcac tttcccacag tcattctcat ctttctcact
tacatatcca tacccatcta tctctagcaa ctctctgcat cctgtctcct cacctattct
tcctagacat tctccctata tgtttcccct ggtccttccc tctcttccta tca
 
ATAGGAATGG AATTACATGG GAATGGTAAT GAATGTGGTC GCAGGCCTTT ATCTGTTGAA

CTTTCCTCTC CTACAAAGCT GTG

 

TACATGGGGC
AACTTCCACT TCAAGACTTT TGATGGAGAC ATCTTCCGCT ACCCTGGGCT CTGTAATTAT
GTTTTTGCAT CCCATTGCAA CGCTCCCTAT GAAGAGTTCA ACATCCAAAT TAGGCGTACA
CTGGTGGAAA ATATTCTGAC AATCCACCGC ATTGCCATAA AACTCGAAGG CGTAGCTATT

GAGCTAACAA AGGATGTTGT CCTGATCAAC AGCAACAG

 

AGTT CAACTGCCAT ACAGTCAAGC TGGAATTACT
ATAGAGAGAA GCAGCATTTA TGTGAAAGTT GTCAGCAAAA CGGATATTGT ATTTATGTGG

AATCAACGTG ACAGTATCTT G

 

CTAGA
ACTGCATGAG AAATATGCCA ATCAGACTTG TGGTCTTTGT GGGGACTTCA ATGGCATTCC

AGTTTACAAT GAGTTCTATT CAAACA

 

AT
ATCAGAATGA CAGCCTTACA GTTTGGGAAT ATGCAGAAAA TGGATGGGCC GACAGAGTAC

TGTGAAGACC CAACTCCTTC CTCACTGGAT AATTGCACAT ATAACTTT

 

CAC TGTGAAGATG AAATATTCAC CATCTTGGTA GAACTACGCA AATGTGGCAT

GACGAACACT GAAACGTGCT TAAAGACAGT GACCCTCAGC ATGAATAAAG GACAAACG

 

CT CATTGAGGTC AAAACTGATG GTGGTGTGTT TATGAACTCA ATCTACACCC

AGCTGCCGAT CTCAGCAG

 

C CAACGTCACC
ATCTTTAGAC CTTCATCATT TTTCGTTATC ATGCACACAA ATATTGGCAT CCAGGTTGAA
ATCCAGATCA CACCCATCAT GCAAGTGTTT GTGCGATTGG ACCCTGTGTT CAAAGACCAA

ACCTGTG

 

GTCTTTGTG GAAATTTCAA TAATGTCCAA
ACTGATGACT TTAAGGCCAT AAGTGGAGTA GTTGAAGGAA CAGCAGCAGC ATTTGCTAAT
ACATGGAAAA CTCAGGCTTC TTGCCCTGAT ATCCAGAGCA GTTTTGAGAA CCCTTGTGCA

CTCAGCATTG ATAATG

 

AAA AATATGCTAA GCATTGGTGT
GGACTACTGA CTAACAGTGA AGGACCTTTT GCTGATTGTC ATTATCTACT GAACCCCTCT

ACTTACTACA CG

 

AACTGCATGT TTGACACGTG TAACTGTCAA AACAGTGAGG
GCTGTCTTTG TGCAGCCCTT TCTTCCTATG TGAGAGCTTG TGCTGCAAGA GGAATCCAAA

TAAATGGATG GAGGACTAAC GTCTGCT

 

C AAAGTACACC ACCTCATGTC CCAAATCCCT AAGTTACAGC TATACCATCA
ATTCATGTCA ACCCACCTGT CGCTCTCTGA GTGAGCCTGA TGTCACATGC AAAATTAAGT
TTGTCCCAGT TGATGGCTGC ACCTGTGTAA ATGGAACCTA CATGGATGAA AGTGGCAAAT
GCGTGCCTGC TAATGAATGC CCCTGCTACT ACCGAGGATC TCCCATACCA CTTGGAGAAG

TTGTCCATGA AAATGGGCTT GTATG

 

CACACAGTG TGTATCTGGC TGTGTGTGCC CATCTGGGCT TGTTTTAGAT
GGGAAGGGTG GTTGTATTCC TGAAGAGGAA TGTCCATGTA TTCATAACGG AGCGATGTAT

CAACCCGGGG AAAAGATCAA TGCTGACTGT AATACCTG

 

TGTGTG CAAGGATAGG
ATGTGGGAAT GCACCAAAAA ACAATGTCTG GGTACATGTG CTGTTTATGG AGATGGACAT
TATACAACCT TTGATGACCA AAGGTTCAGC TTCAGTGGAA ACTGTGAATA CACACTAGTC

CAG

 

AAC CATTGCGGGA AGAGTGACAC AGTGAATGGG
ACCTTCCAGG TTATCACTGA AAATATTCCC TGTGGCAGCA CTGGGACAAC TTGCTCAAAA

TCTATCAAAG TTTTCTTAGA G

 

CACTATG AACTGGTACT CAGTGAGGAG
CGTGTCAGTG TGATAAAGAG AGGACAAGAT GGTGAAGTAC CATTCACAGT CCGCTATATA
GGTATGTACA CAGTGATTGA CACCACCAGC GGACTGATCC TCATGTGGGA CAAGAAAACC

AGCATCTTCA TCAAGCTGAG CCCTGAATTT AAG

 

G GCCAGATCTG TGGCCTCTGT GGAAATTATG
ATGGCAACGG CATCAATGAC TTCACTACAA GGAGTCTGTC TGTAGTGGAA AACGTCCTAG
AGTTTGGAAA CAGCTGGAAA GTATCCTCTA CATGTCCTGA TGCTAGCTTC GTAAAGGACC
CATGCTCTAC CAACCCTTAT CGAAAGTCCT GGTCAGAGAA GCAGTGTAGC ATCATCAACA

GCAATGTCTT TGCTGCCTGT CACTCACAG

 

GTTGAACCAG CAAAATATTA TCAAGCATGT GTGACAGATG CTTGTGCCTG
TGACTCCGGA GGAGACTGTG ATTGCTTTTG TACAGCAGTA GCTGCCTATG CTCAAGCATG

TAATGAAGTT GGTGTCTGTA TAGCCTGGAG AACCCCATCA ATCTGTC

 

G CTGCTACCCC AACTGCCCAC CAGACAAGCC
TTATTTTCAC GAGGATCAGA TGAAGTGTGT CAGTCTCTGT GACTGTTATG ATAATGAAGA

CGGGAAGATA TATATGCGGG ATAAATGTCA ATTATG

 

CGAG TGCACATCAG AAGGTTTACA GTGCAAGTTT GATGATAAAG

 

CA TGTAACTGCA TATATGAAAA CAACACCTAT
AAATACAATG AACTCATCTA CACCACTACA GATGGAACAG GATGGTGTTT CAGTGCAACA
TGTGATGTCA ATGGAACAAT AAACAGAAAT ATATTTAAAT GTGAAATCAC AACTACCCCA

TTTACATTTT CTACCAGTCA ACCTGCAACA G

 

AAACCA CAACACCAGC ACAAACTGTA TGCGTGAAGT
ATGTATGTGA GTGGTCACAA TGGTATGATG GGACACAGCT TGAAAATGAA AAGGAAACAA
TTCAAAATAT CGCAGGGAAA GGAATAAACA CTTGTAATAA CACGAGCATA ATTGAATGCA
GAGTACATGA ACGCTCAGAT AAGACAATAA ACTATCTAAA CCAAACGATA CAATGCAATA
AAACCAATGA AGTGAAATGC AATAACGAAG ACCAAGATGA CAAAAAATGC TACAATTACG

AAATCAGA

 

ACCAC CACCACAAGC ACCACGGTAC TCACCAAGAC CACCAGCCCT CCGACAACAG
GCCCAACCAC AACCACAGCT GGAAGTACAA CCAAGTCTGT TCCCGTTTCA ACAGGAGGAA
CGAGCACCAT CACATCCACA ATTTTACAGA GCACGGTACC TACCAGCAGT GCCAGCACCA

CCAAGACCTC ACCCCCTCCA ACAAAAG

 

ATTTCCC AAGCGCTGGT AGCCAGGGTG GAGACTTTGA GACCTTTGCA AATATCCGTG
CCGCTGGTTA TGACCTGTGC TCCCAGCCAC AGGACATCAG GTGCCGTGCT GAAAACTACC
CTGACAGGAG CCTGCAGAGT TTGGACCAGA AACTCAAGTG CAGCCTCGAT GTTGGACTTG
AGTGCAGAAA CAAGGATCAG AACAGCAAGT ACCCCATGTG CTTCAACTAC CAGGTCAGTG
TGCTGTGCTG TGACCACCAG CACTGCTTGA CAACATTAAC AACGCCCGGC ACCACGACAA
GCACCACAAC TGGCACCACT ACAGCAACGC CGACAACTGG ACTACCGACT ACAACAATAC
CTACTGTCTC TGCTGGCTCC ACGCTTTCCG AGACCACCAC CACAAGCACC ACGGTAGTCA
CCAAGACCAC CAGCCCTCCG ACAACAGGCC CAACCACAAC CACAGCTGGA AGTACAACCA
AGTCTGTTCC CGTTTCAACA GAAGGAACGA GCACCATCGC ATCCACAATT TTACAGAGCA
CTGTATCTAC CAGCAGTGCC AGTAGCCCCG TGACCAGTCC TGTTACAGAA AGCACAGCCA
CCACTATCCT CGCACCTACA CAGACTACTG CAGCTGCCAG CAGCTCTGCC ACTACCAGGG
TTTCTCCTAT TTTGACAGGA CATTCAACTG CAATTGCAAG TACCCGTACC AACAATGCCA
GCACTACCAA AATATCACCC TCTGTGACAG TATTCACTAT CCCTTCATCT GCCAGCTCAC
TGCCCAGCTC TTCAACTATA CTCACTCCTA CATCAATCTC CACTGTAGTA AAACAGACTA

CAGCACAGTC CCCTACTTCA AGCCGTTCTG

 

C
TGGTACTTCA CAGCCAAGCC ACATTACAAG CACTTCTGCA TTCTCCAGTT CCTCCCTCAC
CACACCTTCC ACAACAGTGG CAAGTGGAAC GACTCCATGT TTTTGTCACG TGTCTGGTGG

TTTGTTTTCT CCCG

 

G CGAAGTTGTA
TACAACAGAA CAGATAAGGC TGGATGTAAT TTTTATGCAC TTTGCAGCAA TGAATGTGAA
ATTGCCCCAT TTCAGGGGCC ATGTCCTTCA ACAACTCCTT TAACTTCGGT GTCTTCAGAG
ACTACAACAC AAGCCTCCTC ATCCACAGAA CATATATCTT CTTCTATTTC ATCAACCACA
GCAACATCTC TCACAACTTT ACTAGAAAGA AACTGTACTG ATGTCAATCC TCCACGAAAG

 

CCT GGAGAGAAAT GGACAAGTCC GTGCCAGGAG
TGTGTCTGTG ATCCACTCAC TGGTACAGCG CAATGTCGGC CACTCCTATG CCAAACACCT
CGGGAAATAG TTTGTGACCC AGGATTTATT GCCTTGCCTG TAGTACCAGT AAAAGACCTG

TGCTGTCCTG AACTTGAATG CC

 

GGGAA AGTTCCCACA GCTGTGTGAT TAATGGTAAA ACATATATG

 

AATGGA ACATCTGTAA TTGATTCATG
TAGAAATTGT ACCTGCAGTT CTGAGAAAGA TCCATTGACT AAGAAAAACA TTGTGAAGTG

TGAAGCACTT AAATGTGAAT CATCTTGCCC ACTG

 

gg ttccgaatac aagattgagg atggagagtg
ctgtgggagg tgtattgaag tagcatgcag aattcagcta agtaacaaca ctgtttatgt

gctcgaa

 

GTTG GTAAGACTCT GCCAATTGAT CTCTGCAGCC AGTACAAGTG
TGAAATAATT GAAGATCAAT ATGTTGCAGT TCAAAGTAAA AAAGTATGTC CCGACTACGG

TTCACTGGAG TGCGATCCT

 

GATGAAGCAG

AGACTACTCC TGATGGCTGC TGCAAGATAT GTAAAC

 

CTAC TAACTGCAAA GCTTACAGCA CAAAAACTAT AATTCAACAC
GAAGACTGTG AATCTTCTGA AGCTGTTGAG TTGACATATT GTGAAGGGAC TTGTCCTGGC

TCTTCCAT

 

GTATTCTCT
TAAAGCAAAC CAGATGCAAC ATGACTGTAC CTGCTGCCAA GAGCTCAGCA GCCACAGAAG
AGATGTGACC CTGAACTGCC AAAATGGAAC AAGCATAAAT TATAGCTATG TCTATGTGGA
TCAATGCCAG TGTATAAATG CATGCAACCC ACAAACCCTT GAAGCAGATG ATTACCAAGC
AGAAATCAGC CAAAGATGGA CA

 

Note: The red part (3rd exon other than 1st nucleotide in it) might be different. This exon is just a hypothetical one to prevent frameshift which both follows gt-ag rule and keeps same amino acid with GENSCAN00000071260 (ensemble chicken version 31.5k).  The first red nucleotide T might be C but cannot be A or G for Ser can only be coded with AGT or AGC (if the first nucleotide of the triplet has to be A).