VWD1:

 

CSTWGNFHFKNFDGDIFYFPGVCNYIFASNCKSPYEDFNIQIRRTMVENATVITHVIMRL

EGAVVELTRTSVLVNGKQ

 

IQMPYSHMGVLIERSNSYIKVSAKLGLTFLWNEEDALL

 

VELDKKYANQTCGLCGDFNGIPTNNEFISQN

 

A

 

 

 

VWD2:

 

CSIEGGSHITTYDEKYYSFYGDCSYVLTK

 

LCDSNDFTVLGDIHKCGLTDTETCLKGVAISLSGGQT

 

NIVIQPSGSVFVNMIYTQLPFSAA

 

NVTIFRPSSFFIILQTTFGLQLQIQIVPLMQLFINLDPSQKGQTCG

 

LCGNFNDIQTDDFKTTSGV

 

 

 

VWD3:

 

CSVYGDGHYTTFDGKRFDFEGDCEYVLIQ

 

NYCGRKGLNQGTFRVITENIPCGTTGTTCSKSIKVFLG

 

NYELVLSDGHSDVIQRSPGGEMPFQIRSMGIYMVVDTTVGLILMWDKKTSIFIKLSPSFQ

 

GHVCGLCGNYDGNGNNDFTTRSQS

 

 

 

PTS(CysD):

 

CVHEVCQWSEWYDGSPLIPGFDGGDFETFSDLRAKGYEVCRDPKAVQCRAEKFPNIPLKD

LGQRVECNTQSGLICYNKDQISTMCYNYEIRILCCVFVPCSSTSSITTPYETSTLITHTP

VPEKTTTATSTIITTSSTTTETGSTTITSTSSETASTSPEAIRTTPCQPKCKWSKWYDVH

FPTLHNKGDYETYQDIRSAGKAICRNPEKIQCRAEKYPHKSIEEIGQVVHCNVTYGLICR

NEDQKGELHICLNYQVKVFCCDDYSHCQTRVTPTVPEEITTTITQSPATTTSETSTFTTK

LTSPVTISPTTSALCVKEECDWSVWYDVSYPEPGYNDGDFDTVQNIRKQGYEVCANRMAV

ECRA

 

XXXXXXXXXX

 

ELIYSTMDSDGCRFYARCSETCTIERYTGDCNFTTPVTTTSPQTPTIITSRPTLPPGCVS

STHPPLQ

 

PGQKFKLSNCTELICEGNNKVVVNQTVCPPVKEITCANKYPAILVPDENGCCYHYECQ

 

 

 

VWD4:

 

CSGWGDPHYITFDGTYYTFLENCTYVLVKQIVPKFDNFRVHIENYYCDSKDGLSCPKSII

IFYKSATVKLTRELLNGMMTNV

 

MYFNNKIVQPGFHKDGIYFSTLGINMIVEIPEIGATITFSGLIFSVKLPYSKFGNNTEGQ

CG

 

TCTNNKRDECRLPSGK